Tuesday, February 22, 2011

Zhang Wan You

Name: Zhang Wanyou
◦ Birthday: June 16
◦ Hometown: Qingdao, Shandong
◦ Blood Type: O
◦ Height: 170cm
◦ Weight: 55kg
◦ Measurements: 98/65/92cm
◦ Occupation: Model